Home    Zoeken     Sitemap     Contact
 
 
u bent hier: home  » informatie  » dagopvang
De opvang

´Een goed begin is het halve werk´. Dit geldt zeker voor de opvang van uw kind. Om alles zo moeiteloos mogelijk te laten verlopen zijn de volgende zaken belangrijk om te weten:

Brengen en halen
De kinderen kunnen door de voordeur worden binnengebracht. Achter de eerste deur aan de linkerkant is Joepie gehuisvest. U kunt zwaaien door het raam aan de voorkant van het pand.

De tijden

Brengen tussen 07.30 - 08.45 uur
  tussen 13.00 - 13.30 uur
Ophalen tussen 13.00 - 13.30 uur
  tussen 17.00 - 18.00 uur

Mocht u uw kind eerder brengen dan 13.00 uur of uw kind na 13.30 uur op komen halen, zijn wij genoodzaakt een volledige dag opvang in rekening te brengen.

Dagritme

07.30-08.45 uur:  De kinderen worden gebracht.
09.00-10.00 uur:  We bidden met de kinderen en vertellen een Bijbelverhaal. Daarna drinken we sap en eten we fruit.
10.00-10.15 uur:  Alle kinderen worden verschoond of gaan naar de w.c. Kinderen die nog 2 keer per dag slapen, worden op bed gelegd.
10.15-11.15 uur:  We spelen buiten of doen binnen een activiteit.
11.30-12.15 uur:  We gaan aan tafel voor een boterham en een beker melk.
12.15-13.00 uur:  Alle kinderen worden verschoond of gaan naar de w.c. De kinderen die nog 1 slaapje per dag doen gaan naar bed, andere kinderen spelen vrij.
13.00-13.30 uur:  De kinderen die een halve dag bij Joepie zijn, worden opgehaald en gebracht.
15.00-15.30 uur:  Alle kinderen komen uit bed en zijn verschoond. We gaan aan tafel voor een beker sap en een cracker.
15.45-16.30 uur:  We doen een activiteit of spelen vrij.
16.30-16.45 uur:  Alle kinderen worden verschoond of gaan naar de w.c.
16.45-18.00 uur:  De kinderen spelen vrij en worden opgehaald.

Wennen
Wanneer u uw zoon/dochter heeft aangemeld bij Joepie, is het verstandig om eerst een keer met uw kind te komen kijken. Dit is mogelijk tijdens de kennismaking. Ook worden er tijdens de kennismaking enkele wenafspraken gemaakt. Deze wenafspraken bieden de mogelijkheid om uw kind rustig te laten wennen aan de groep en de leidsters.

Voeding
Brood, beleg, fruit en drinken worden door de kinderopvang verstrekt. Wanneer er bijzonderheden zijn kunt u dit aan de leiding doorgeven. De flesvoeding wordt door de ouder(s)/ verzorger(s) meegegeven. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor afgekolfde moedermelk. Het is wenselijk dat de naam van het kind op het flesje wordt vermeld. Als een kind een dieet volgt verwachten we van de ouder(s)/verzorger(s) dat ze dit voor het betreffende kind meebrengen.

Informatie
Omdat we informatie rondom de kinderen belangrijk vinden verwachten we dat de ouder(s)/verzorger(s) bij de leiding aangeven wanneer er zich omstandigheden voordoen die van belang zijn op het gedrag van uw kind. Voorbeelden hiervan zijn: een nieuw broertje of zusje, een sterfgeval, ziekte. Wanneer er bij de opvang bijzonderheden zijn zullen we dit aan u melden. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. In de groep hangt een bord waarop u kleine zaken op kunt schrijven bij de naam van uw kind. Het gaat hier bijvoorbeeld om het tijdstip van de laatst gegeven voeding.

Kleding en hygiëne
Kinderen dienen extra kleding bij de opvang te hebben, zodat wanneer het nodig is een schoon pak aangetrokken kan worden. Er is voor ieder kind ruimte in de kast om dit op te bergen. Als bij de opvang gebruik gemaakt wordt van de extra schone kleding krijgt uw kind dit mee naar huis, zodat u dit thuis kunt wassen. Joepie stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding of andere spulletjes. Huisdieren worden niet toegestaan in het gebouw van de kinderopvang. Dit is in verband met eventuele allergische reactie ’s van kinderen.

Vakanties en feestdagen
Joepie is bijna het gehele jaar geopend, behalve op nationale feestdagen en 2 weken in de zomervakantie. Het is van belang dat u tijdens de vakantieperiodes, met name de kerst- en zomervakantie, tijdig doorgeeft wanneer uw kind afwezig is.

Ziekte
Voor 9.00 uur dient doorgegeven te worden dat het kind ziek is of dat er een andere reden is waarom het kind afwezig is. Als een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Joepie, zullen we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bepalen wanneer het kind wordt opgehaald. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aan ons doorgeeft als er binnen het gezin een besmettelijke ziekte heerst. Alle kinderen die bij Joepie ingeschreven staan dienen ingeënt te zijn of volgens het gebruikelijke schema ingeënt te worden.

Einddatum
Een kind dat 4 jaar is geworden verlaat het kinderdagverblijf. Eventuele verlenging in de maand van de verjaardag kan, mits er plaats is. Wanneer het kind binnen 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt, is het mogelijk dat hij/zij tot het begin van het nieuwe schooljaar blijft, mits er plaats is. Wanneer u de opvang tussentijds wilt opzeggen, houdt u er dan rekening mee dat we een opzegtermijn van 2 maanden hanteren.

BewarenBewaren