Home    Zoeken     Sitemap     Contact
 
 
u bent hier: home  » aanmelden  » zakelijk
Zakelijke aspecten

Veranderingen in gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) dienen zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven te worden.
De inschrijving is pas bindend als u de offerte van ons retour ontvangt, nadat deze ondertekend is door u en door Joepie.
Er geldt bij Joepie een opzegtermijn van twee maanden. Opzeggen kan alleen schriftelijk.
Voor alle personeelsleden hebben we een W.A.-verzekering afgesloten. Voor de kinderen dienen de ouder(s)/verzorger(s) zellf een W.A.-verzekering af te sluiten.

Betalingsvoorwaarden 

  • Betaling verloopt maandelijks via automatische incasso;
  • Na twee maanden achterstand zal de opvang per direct worden stopgezet met doorbetaling van de opzegtermijn van twee maanden;
  • Bij ziekte en vakantie verlenen we geen reductie;
  • Uiterlijk drie maanden voorafgaand aan een prijswijziging worden ouder(s)/verzorger(s) hierover geinformeerd. Joepie behoudt zich het recht voor om tussentijdse relevante kostenstijgingen of extra kosten voortvloeiende uit maatregelen krachtens wettelijke voorschriften vereist, door te berekenen. Joepie zal u minimaal een maand vantevoren hiervan in kennis stellen.
Privacy reglement
Alle gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).